☯️ По хвилях чайних станів. Час і чай в китайській культурі і філософії ☯️

☯️ По хвилях чайних станів. Час і чай в китайській культурі і філософії ☯️

Чай - особлива технологія взаємодії з внутрішнім і з зовнішнім світом, яка насичена символами і сенсами. Філософія Чайної церемонії - майстерність со-налаштування душевного стану, тонкої сприйнятливості і усвідомленості. Мудрець чайного мистецтва за чашкою чаю знаходить стан ясності і неупередженості, який дозволяє більш цілісно бачити і розуміти світобудову, і реагувати на зміни в світі і свідомості в гармонійній взаємодії.

Китайська культура - це осмислення себе і світобудови через осягнення хвилеподібних циклів часу, що змінюють один одного. Тік так, тік так чи може бути Ян - Інь, Інь - Ян?

«Книга Змін» і «Дао Де Цзін» - головні тексти китайської традиції, вони присвячені саме філософії часу і майстерності стратегічної взаємодії з ним.

Чай в першу чергу взаємодіє з часом у свідомості людини, коли вона бере участь у чайній церемонії. Чай формує в людський свідомості, в її сприйнятті таку особливу якість, що трансформує усвідомленість часу в просторі буття.

По хвилях чайних станів

☯️Чайная церемонія - Мистецтво трансформації☯️

Чайна церемонія - це технологія (або мистецтво) трансформації суб'єктивного раціонального розуму в свідомість спостерігача. Такий стан розуму спостерігача - це простий і природний, але важко досяжний обнуленний стан сприйняття, сяючої порожнечі перебування в цілісності моменту тут і зараз.

Час в китайській культурі - це структура циклів, які проходять через всю безліч предметів, що становлять всесвіт, тимчасовий потік та їх взаємну узгодженість. «Життя - послідовний ланцюг моментів. Вище мистецтво і призначення людини, то схопити і пережити кожен окремий момент »- за словами філософа Юй Веня.

Усвідомлена людина має унікальний шанс і радикальну свободу пізнавати структури часових циклів всесвіту. Ця безцінна і єдина свобода - розуміти, усвідомлювати - є фундаментальним сенсом китайської культури і чайної філософії «Ча Дао».

Чайна культура (Ча Дао) з глибокої давнини асоціюється в Китаї з процесами тонкого розуміння реальності. Чайна дія - це мистецтво трансформації П'яти Елементів - П'яти Стихій. Взаємодіючі з чаєм на рівні П'яти Стихій, ви створюєте на мікро і макро рівні особливий стан концентрації, в якому вся реальність складається з хвильових флуктуацій (хвиль Дао) без початку і кінця.

Чай п'ють гірські аскети даоси, об'єднуючи в процесі чайного дії п'ять елементів для активації внутрішніх субстанцій, що з'єднуються в еліксир безсмертя. Послідовники Конфуція використовують чай в ритуалах, що пов'язані зі зверненням до сил родових егрегорів, енергії і силі самого ритуалу. Чай допомагає послідовникам буддизму дотримуватися в медитації концентрації і усвідомленості.

Чай - соціальний драйвер і комунікаційний міст, він допомагає створювати інтенсивне і гармонійне поле спілкування людей з метою спільної творчості і діяльності. Чай - досконалий природний резонатор. Чайний лист з'єднує вас з хвилями часу і потоком Дао. Чай робить вас усвідомленим, пропускаючи їх через свідомість, сам ставая провідником і підсилювачем тонких енергій. І ви починаєте сприймати і переживати реальність цілісно, багатогранно, глибше і мудріше.

Хвилі Чаю Неба Людини і Землі

☯️Хвилі Чаю Неба Людини і Землі☯️

Чайна церемонія - це мистецтво створення витонченої езотерічним атмосфери, в якій відбувається процес входження в тонкі стани свідомості. Під час Чайної церемонії проявляється можливість сфокусувати погляд на потоці кармічних хвиль, що формують зовнішню і метафізичну проекцію буття.

Чайна церемонія Гун Фу Ча - квінтесенція відображення китайського світогляду Дао, в якому присутні п'ять першоелементів і три основні категорії хвиль - хвилі Неба, хвилі Людини і хвилі Землі.

Всі елементи і хвилі в процесі чайної дії знаходяться в природному і динамічному балансі одна з одною. І проявляються в результаті в чаші з завареним чаєм і в людині, даруючи її піднесений душевний стан безпосередньо тут і зараз.

Хвилі Землі, граничне «заземлення» - еманації зовнішньої реальності простору і повсякденного уявлення про час, як потоку, що плине з минулого в майбутнє.

Хвилі Людини - еманації душі, ментальний простір смислів та ідей, що знаходять нові символічні образи і контексти під час чайної дії.

Хвилі Неба - початковий Дух (інформація) і таємний зміст чайної церемонії Гун Фу Ча. Хвилі Неба під час чаювання розширюють межі свідомості людини до віддалених горизонтів буття і духу, дозволяючи осягати знання на власному досвіді, знаходити розуміння, і в кінцевому рахунку - мудрість.

☯️Мистецтво життя - Мистецтво чайної церемонії☯️

Саме проходження етапів чайної дії працює на основну мету людини - співналаштування і потрапляння в резонанс з хвилями Неба, Людини і Землі для максимального досягнення гармонії матеріального і духовного балансу. Для цього необхідно коректно розуміти «Культурний код» чаю, його основні символи, образи і смисли системи опису. В цьому випадку кодом є «Чайна культура» і «Чайна церемонія».

Холистичне, не двоїсте розуміння всіх зв'язків між явищами та складовими структури «Чайної дії» дозволяє правильно проживати стан і досягати безцінного досвіду, накопичувати і трансформувати в стійке відчуття свої індивідуальні переживання, осягнення світу, гармонії, здоров'я.

Хвилі інформації зливаються в цілісний інформаційний потік чайної культури, який існуює в часі, в станах, ідеях і діях провідників цієї культури, одним з яких безсумнівно стаєте ви.

Чай не існує сам по собі і не перебуває у відриві від взаємодії з ним людини. Він працює як комунікаційний і кросскультурний міст між людьми, народами і культурами.

Чай - символічна технологія взаємодії з внутрішнім і з зовнішнім світом. Філософія Чайної церемонії - майстерність со-налаштування душевного стану, тонкої сприйнятливості і усвідомленості. Людина або Ча Дао Ши (Мудрець чайного мистецтва) за чашкою чаю знаходить усвідомлений стан ясності і неупередженості, який дозволяє більш цілісно бачити і осягати світобудову і стратегічно реагувати на зміни, які наступають в світі і в свідомості.

facebook icon
instagram icon
telegram icon

Приймаємо до сплати: