Три скарби традиційної китайской медицини. Цзін(精) Ці(気) Шен(聖)

Три скарби традиційної китайской медицини. Цзін(精) Ці(気) Шен(聖)

道生一,一生二,二生三,三生萬物。«Дао народжує Одне, Одне породжує Два, Два народжує Три, Три породжує десять тисяч речей».В центрі Уцзі (Безначальне) або Єдиние ДАО. З цього постає поділ, поляризація: світла, чиста енергія Ці сформувала Небо (Ян), а важка і груба енергія Ці створила Землю (Інь). Енергія Інь і Ян перебувають в тотальному холістичному балансі, безперервно взаємодоповнюючись.
Гармонія, баланс і єдність енергій Інь (阴) і Ян (阳) є фундаментальними принципами традиційної китайської медицини. Якщо Інь і Ян в рівновазі, енергія життя Ці тече вільно без перешкод по меридіанах здорового тіла: досягається довголіття і людина отримує абсолютне здоров'я і відносне безсмертя.

Енергія Ян, доходячи до межі, формує Інь. Енергія Інь, доходячи до межі, - формує Ян

Це досконалий абсолютний рівень і щоб досягти його, людина передовсім повинна подолати несвідому стереотипну поведінку, накопичити енергію, змінити раціон харчування, усунути фізичні та ментальні проблеми зі здоров'ям.59470912 864178223921270 6135988156798861312 nЩоб допомогти людині на шляху саморозвитку і задля зміцнення здоров'я, традиційна китайська медицина (ТКМ) створила ґунфу, медитацію, цигун, тайцзі та лікарські препарати. Китайська традиційна медицина починається з очищення свідомості і призводить до осяяння початкового ДАО.

Епіцентром Духа Шен (聖) є «Даньтянь» (丹田)

Нижній даньтянь (丹田). Розташований усередині тіла на 3-4 пальці нижче пупка, і називається Ці Хай (океан енергії). Ці Хай відповідальний за фізичне здоров'я. Нижній даньтянь - місце, де енергія Ці зберігається природним чином. Тому основна стратегія Китайської медицини - формування міцного центру для наповнення енергією Цзін (精). Середній даньтянь (中丹田). Розташований в центрі грудей за точкою Тянь Чжун. Чжун даньтянь формує емоційний і ментальний стан.Верхній даньтянь (上丹田). Зосереджений в центрі голови, за точкою Тяньму (Око Неба). Верхній даньтянь - обитель Духа (шен).8-20305 1 6Крім цих резервуарів енергії Ці, по тілу людини проходить велика мережа енергетичних каналів (цзінло). Цзін перекладається як меридіан, по якому тече життєва енергія Ці, а Ло - бічне відгалуження від меридіана. Анатомія ТКМ описує 12 меридіанів, які живлять енергією органи Цзан-фу (янських і іньських), а також є резервуарами енергії Ці.

Коли ми дихаємо, варто пам'ятати, що Всесвіт дихає людиною - провідником і резонатором Ці (気)

Накопичена енергія ці у даньтянях може бути використана, щоб трансформувати сильніші і більші енергетичні ресурси організму, які в традиційній китайській медицині називають Трьома Скарбами (Сан Бао) - Ці (気), Цзін (精) і Шен (聖).Протягом п'яти тисяч років становлення традиційної китайської медицини Три Скарби (Сан Бао) згадувалися під різними іменами. У даосизмі Три Скарби часто називають «Трьома ліками».З точки зору традиційної китайської медицини (ТКМ), розуміння цієї термінології є дуже важливим, оскільки три скарби (Сан Бао) безпосередньо пов'язують і поєднують медитативні техніки з фізіологічними процесами в організмі.58639058 864182987254127 3421016346903707648 nТри Скарби - найбільш очищені життєві, психо-духовні енергії, вироблені залозами тіла. У широкому сенсі Сан Бао відносяться до життєвої енергії, фізичного тіла і свідомості, тож всі явища і феномени в тілі відображають їх і залежать від них.Шен (聖) має широкий спектр значень. Найближчий смисловий переклад «дух». У даоській космології джерелом Шен (聖) є Ву Чі, універсальний стан за межами причиново-наслідкових законів, які керують фізичним і психічним існуванням.Шен (聖) складається з Безмежного Духа Неба Сянь Тянь Шен (先天神) і Граничного Духа Неба Хоу Тянь Шен (后天神). Сянь Тянь Шен - центр початкової природи людини і його джерело - ДАО. Хоу Тянь Шен - персона-особистість, ментальна конструкція, шаблон Я, який формується після народження і зі смертю зникає.
Даоська практика починається з очищення свідомості і формування внутрішнього алхімічного еліксиру, який призводить до прояснення початкового ДАО.
Місцем культивації Шен (聖) є верхній даньтянь. Шен (聖) формується в лімбічній системі мозку. Він структурує потоки життєвої енергії Ці, при цьому Шен (聖) не є частиною Ці. Шен (聖) впливає на емоції та свідомість. Він формує командні відносини з колективним несвідомим, емоціями і саморефлексією - усвідомленістю. Іноді в ТКМ Шен (聖) вживається як синонім свідомості і зображується як світло або дух, сяючий з очей людини.Ці (気) - повітря, дихання, життєва енергія. У східній філософії Ці (気) циркулює по каналах цзін-ло і живить тіло енергією життя. Термін Ці (気) розділяється на Сян Тянь Ці (先天气) і Хоу Тянь Ці (后天气). Хоу Тянь Ці - системи цигун і тайчі початкового екзотеричного (зовнішнього) рівня, а системи Сян Тянь Ці відносять до сакральних, езотеричних технік, які передаються лише всередині кланів регентів лінії передачі.
Як можна бути хворим, коли розум перебуває в спокої, а джерело життя Цзін (精) гармонійно живить все тіло?
Максимальні рівні володіння енергією Ці (気) можна зустріти в бойових мистецтвах, акупунктурній терапії і у майстрів медитації. У східній медицині Ці (気) відноситься до енергії, яка тече через 12 меридіанів. У медитації і внутрішніх бойових мистецтвах Ці (気) - це та рідкісна енергія, яка циркулює через Даньтянь і відповідає за змінені стани свідомості.Цзін (精) відноситься до найбільш активних фізичних функцій, коли йдеться про сексуальну енергію або змінені стани свідомості, викликані медитаційними психотехніками або прийомом галюциногенних шаманських рослин сили. Цзін (精) - «есенція», «суть». Виявляється як: Сянь Тянь Цзін (先天精) і Хоу Тянь Цзін (后天精) або післянебесна цзін.
Щоб наповнити Шен (聖), необхідна енергія Ці (気). Щоб опанувати Ці (気), для початку створи Цзін (精). Щоб сформувати Цзін (精), пий чисту воду. Сюй Чень Пі Чу. Езотеричні настанови для відновлення життєвих сил.
Довголіття і життєва сила залежать від Сянь тянь цзін (先天精), що формується батьками при зачатті. Хоу тянь цзін проявляється через нирки, від цього залежить фізичне здоров'я. Практика Даоської алхімії (нейдань) на певному рівні дозволяє заповнювати втрачену (з віком) переднебесну енергію, зцілюючи тіло і подовжуючи тим самим вік.Коли Ці (気) зберігається в Дантьяні, вона трансформується в Цзін (精) - в чисту, внутрішню життєву силу. Це найбільш янська матеріальна субстанція, яка складає наше тіло. Цзін (精) пов'язана з гормональною системою і в цілому відповідає за вироблення сперми і сексуальної енергії лібідо.ac665cafbde399ab38774abfa335b9fb

Цзін (精) перетворюється в Ці (気) і формує Шен (聖)

В фізіологічній алхімії тіло є посудиною, де Три Скарби (Сан Бао) - фізичні, енергетичні, психологічні - синергетично залучені в розвиток і становлення абсолютного здоров'я.Збереження повного і цілісного Цзін (精) захищає тіло і сприяє довголіттю. Коли розум чистий і спокійний, енергія Ці (気) накопичується для розвитку Шен (聖), розум і тіло віднаходять гармонію і людина досягає першоджерела Дао.
Роль Шен (聖) - тренувати, направляти і контролювати Ці (気). З іншого боку, дисбаланс Ці (気) в 12 меридіанах може вивести з балансу Шен (聖). Як наслідок - не тренований, звичайний примхливий розум неправильно використовує Три Скарби (Сан Бао), підживлюючи реактивні шаблони і стереотипи базових емоцій Еґо.Негативні емоції, шкідливий спосіб життя, стреси і хвороби можуть перешкодити будь-якому їхньому правильному розвитку і правильному функціонуванню.В ТКМ - гнів, горе, страх, ненависть і неприборкане бажання, пристрасть - символічно називають емоційними отрутами, каталізаторами хвороб. Сучасна медицина тільки починає формувати нову парадигму здоров'я синергії матерії і свідомості.671a059a0dbf8633b7fed6a40c19c475Досконала, здорова людина ДАО з точки зору традиційної китайської медицини - це та, що усвідомила і досягла динамічного балансу Інь і Ян. Така людина свідомо гармонує зі всесвітом, може подорожувати в просторі і часі, але зазвичай залишається на самоті в горах, щоб працювати над собою. Здорова і вільна людина здатна асимілювати універсальну енергію Всесвіту, щоб підтримувати і розвивати своє тіло сотні років.
Очисть розум і наповни даньтянь Лю Іміну І Цзін (精), даоський майстер алхімії
Істинна Людина живе в динамічному балансі Інь і Ян, може сприймати і трансформувати Цзін (精) і Ці (気) Всесвіту. Вона вільна від часу і простору, проживаючи життя на землі в молодому ефірному тілі.6349c8bcd26be3fb947674cbab255fc7
facebook icon
instagram icon
telegram icon
Приймаємо до сплати:
Наразі на сайті проводяться технічні роботи.

Щоб оформити замовлення будь-ласка напишіть нам наі[email protected]чи у месенджери+38 (068) 609-69-69

Просимо вибачення за тимчасові незручності.